The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

Yazdır

Eğitim Programı

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Uncategorised

Medresenin Eğitim Öğretimde Uyguladığı Yöntemler ve Öğrenme Etkinlikleri:

Medresemiz, zamanın şartlarına uygun olarak kendisini güncellemeye dikkat etmektedir. Bu bağlamda medresemizde talebelere bir yandan Arapça, Tefsir, Fıkıh gibi dini ilimler öğretilirken bir yandan da talebelerimiz imam hatip liselerine ve ilahiyat fakültelerine yöneltilerek buralarda onların dini ilimlerin yanında müsbet ilimleri de öğrenmeleri ve geleceklerini teminat altına almaları da sağlanmaya çalışılmaktadır.

Talebelerin hitabet ve belağatlarını geliştirmek için medresemizde çeşitli sunum etkinlikleri düzenlenmekte, diğer bölge medreselerinde olduğu gibi talebelere belirli dönemlerde camilerde hutbeler okutulmaktadır. Ayrıca ileride onları bekleyen imamlık ve müezzinlik gibi mesleklere aşina olmak için de namaz kıldırma ve Ramazan ayında köylere gönderip imamlık yaptırma gibi faaliyetlere de medresemizde önem verilmektedir.

Medresemizde günlük her talebe, ders mefhumunu yazar, bir sıra kitabından başka bir kitaba geçtiğinde imtihana tabii tutulur. Öğrenciler arasında ilmi müsabakalar yapılır; çay esnasında talebelere ayet, hadis veya hikmetli bir söz söyletilir ve bunu yorumlamaları istenir. Bu şekilde talebelere çeşitli düşünce egzersizleri yaptırılarak onların genel kültür düzeyleri yükseltilmeye çalışılır.

 Talebelerin Seyda ile birebir aldıkları derslerin yanı sıra medresemizde toplu öğrenme faaliyetleri de düzenlenmekte, bu doğrultuda dersler verilmektedir. Haftanın üç gününde toplu tecvid dersi, diğer üç gününde de toplu Arapça dersinin yapılması; Arapça derslerinde tahtaya ayet, hadis veya Arapça bir beytin yazılıp gramer ve muhteva yönünden incelenmesi ve ders sonunda ilgili talebeye anlatılanların tekrarlatılması sözü edilen toplu derslerin başlıcalarıdır. Ayrıca her pazar günü, ikindi namazından sonra toplu risale dersi yapılır. Yine Molla Cami ve üstü kitapları okuyan öğrencilere toplu bir ders yapılırken; aynı şekilde alt seviyedeki talebelere de toplu bir ders yapılmaktadır. Talebelerin durumuna göre usuluddin, usulu tefsir, usulu’l hadis, usulu’l fıkıh dersleri de okutulmaktadır..

 Medresemizin düzenlediği geşt (piknik) lerde talebeler gruplara ayrılır ve kapsamlı bilgi yarışmaları düzenlenir. Kazanan gruba çeşitli hediyeler takdim edilir.

Hülasa maddenin ilmi ile mananın hikmetini sentezleyerek temelde kamil insan yetiştirmeyi arzulayan medresemiz, Allah’ın inayeti ve sizlerin de duasıyla inşaallah günden güne gelişip dal budak salmaya devam edecektir.

Online bookmaker Romenia bet365